Beperkende maatregelen ivm corona november 2021

25 november 2021
Beperkende maatregelen ivm corona november 2021

Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe beperkende maatregelen aangekondigd voor het onderwijs op de scholen en inmiddels is er een nieuw protocol beschikbaar. Voor zover wij nu weten blijven de scholen open. De kanttekening daarbij is dat we weer met een aantal maatregelen moeten dealen. Met deze brief breng ik u op de hoogte van de maatregelen en de gezamenlijke afspraken die we vandaag met elkaar hebben gemaakt.

Afgelopen periode
Ook op onze scholen is duidelijk merkbaar dat de corona-besmettingen oplopen. Er doen zich veel situaties voor waarbij kinderen, leerkrachten en-of ouders in quarantaine moeten of ziek zijn en daardoor thuis blijven.
De scholen (lees directeuren) hebben hun handen vol aan de dagelijkse puzzel om voor alle kinderen het onderwijs met voldoende leerkrachten te kunnen blijven organiseren. Wanneer dit niet lukt wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand.

Maatregelen op een rij (zie ook link naar protocol)

 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
 • Externe deskundigen komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
 • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
 • Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.
 • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.
 • Voor personeel geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken.
 • De basismaatregelen blijven gelden: Regelmatig handen wassen en geen handen schudden.
 • Voor meer informatie verwijzen we u naar het protocol voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.


School specifieke invulling
Alle basisscholen van SKO Volendam volgen bovengenoemde maatregelen. U wordt door de eigen school geïnformeerd over school specifieke afspraken zoals het brengen en halen.

De volgende gezamenlijke afspraken zijn gemaakt:

 • De schooltijden blijven ongewijzigd, de TSO is beschikbaar.
 • De lessen van onze vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs kunnen doorgaan.
 • Externe professionals komen alleen in de school als het echt niet anders kan, de directeur van de school maakt hierin de afweging.
 • De scholen willen volgende week een aangepaste Sinterklaasviering organiseren. U hoort zo snel mogelijk of en hoe dit mogelijk is.
 • De studiedag op 6 december blijft een vrije dag voor de kinderen en zal in aangepaste vorm (online) voor de leerkrachten doorgaan.

Tot slot
Gelukkig merken we veel begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen. We blijven ons uiterste best doen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Voorop staat dat we de scholen voor de kinderen en leerkrachten ‘veilig’ open kunnen houden. Met elkaar staan we weer voor een grote uitdaging om de moed erin te houden. Net als vorig jaar zullen we de feestelijkheden rondom Sinterklaas en Kerst anders vieren.
Wij wensen u allen de komende periode wederom geduld, flexibiliteit en optimisme.

Met een hartelijke groet,
Namens de directeuren en het bestuur van SKO Volendam,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs