Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad samen te stellen. De raad behandelt verschillende schoolzaken en heeft daarin een beslissende of adviserende rol naar het schoolbestuur toe. Alle besluiten van het schoolbestuur moeten voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad.

De leden van de medezeggenschapsraad worden voor een termijn van 4 jaar gekozen. Iedere vier jaar treden alle leden af en wordt er een nieuwe medezeggenschapsraad gekozen. Leden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Naast de medezeggenschapsraad is er in Volendam een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR werkt overkoepelend voor alle scholen binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. De GMR bestaat uit twee afgevaardigden van iedere school.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Mevr. Sombroek             
Dhr. Veerman 
Mevr. Worp
Mevr. Smit-Jonk     
Dhr. Kras           

Namens de leerkrachten:

Martine Karregat-Bond
Yvonne Norbart
Edith Eeltink
Yvonne Koning
E.H.J. Kroon (adviseur)

Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van de ouders binnen de school. Deze groep vergaderd een aantal keren per jaar en helpt bij allerhande zaken binnen de school. De verantwoordelijkheid en de organisatie van verschillende activiteiten ligt bij de ouderraad. Denk hierbij aan het organiseren van de Sinterklaas- en Kerstviering, schoolreisjes, etc.

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Mevr. Rijkenberg            
Mevr. Kemper                             
Mevr. Sombroek             
Mevr. Slotboom              
Mevr. Vernooij                
Mevr. Huisbrink               
Mevr. Molenaar              
Mevr. Veerman                
Mevr. Hoekstra                
Mevr. Westerneng         

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten