Over ons

De Aventurijn is opgericht vanwege de behoefte aan een school voor leerlingen met leer- en sociaal emotionele problemen. Een samenwerkingsverband tussen de basisscholen in Edam-Volendam en Marken heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen nu de juiste ondersteuning krijgen. Kinderen vanaf 4 tot en met 13 jaar, waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen in het basisonderwijs, krijgen bij ons passend onderwijs.

Wij zorgen ervoor dat er bij ons op school een veilige en gezellige sfeer is, waardoor kinderen zich vertrouwd voelen. In een vertrouwde omgeving is het makkelijker voor kinderen om kennis op te doen. De gemoedelijke opvang en het respecteren van elkaars verschillen vormen een belangrijk kenmerk van onze identiteit. Door elkaar te leren waarderen neemt het zelfvertrouwen toe en ervaren kinderen weer plezier in het leren.

Binnen de nieuwe school aan de Willem Tholenstraat geven wij daar op een aantal manieren extra invulling aan. De inrichting van de school zorgt voor rust en regelmaat door zoveel mogelijk dezelfde indeling aan te houden. Op de gangen zijn zoveel mogelijk obstakels vermeden en de indeling van alle lokalen is vrijwel identiek.


Bekijk hier de video van onze school

Doorlopend rooster

De Aventurijn hanteert een doorlopend rooster. Dit betekent dat de kinderen dagelijks van half negen tot twee uur ’s middags les krijgen, met uitzondering van woensdagmiddag waar wij tot half één les geven. Deze structuur geeft onze kinderen rust en regelmaat.

Tussenlokalen

Op alle afdelingen in de school zijn tussenlokalen gecreëerd. Deze lokalen geven ons de mogelijkheid om in kleinere groepjes les te geven over bepaalde onderwerpen. Zo kan een leerling die verder is met rekenen bij een groep op een hoger niveau les krijgen. Hierdoor krijgt ieder kind onderwijs op eigen niveau onder toezicht van een onderwijsassistent. Het geeft ons ook de mogelijkheid om kinderen verder te ondersteunen bij vakken waar zij wat meer moeite mee hebben. Bij de Jonge Kind Groep is het tussenlokaal ingericht als speelhoek waar de kinderen geholpen worden om tot spel te komen en zich in te leven. Met verschillende thema’s wordt de fantasie geprikkeld.

Time-in ruimte

Elk lokaal is voorzien van een time-in ruimte. Deze wordt gebruikt als kinderen even rust nodig hebben, als ze even niet blij zijn, of bezig zijn met een opdracht en het lukt niet of er is frustratie. Of wanneer ze even stil willen lezen. Dan kunnen zij zich ín de klas even afzonderen. En kan de leerkracht ook alles in de gaten houden.

Uitgebreide begeleiding

Voor interne begeleiding als remedial teaching zijn aparte ruimtes in de school ingericht. Hier kan rustig gewerkt worden aan de begeleiding van leerlingen in kleine groepjes of kan een leerling geobserveerd worden. Daarnaast is in de school een speciale ruimte voor ambulante begeleiding als logopedie, fysiotherapie en kindertherapie. Die worden, als een aanvraag is ingediend bij de verzekeraar, ingehuurd door ouders. Zo kunnen deze afspraken tijdens schooltijden plaatsvinden om de inspanning of logistieke uitdaging van een aparte afspraak na schooltijd te vermijden. Dit geeft de kinderen rust en is binnen het lesprogrammaprima in te passen.

Wij werken samen met de volgende begeleiders:

Logopedie Volendam

Kinderfysiotherapie Volendam

Ergotherapie Volendam

Kinderpraktijk Melany

De geschiedenis van de Aventurijn

De Aventurijn is ontstaan uit de vroegere Sint Vincentiusschool. Na de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw aan de Willem Tholenstraat hebben wij gekozen voor een nieuwe naam. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Aventurijn? Lees er alles over op onze geschiedenispagina.

Geschiedenis