Visie

Wij bieden kinderen een onderwijsprogramma dat aansluit op zijn of haar leerkenmerken. Samen met de ouders bepalen we een persoonlijk ontwikkelingsperspectief waar we samen naar toe werken. Het doel is om kinderen met een leerprobleem zo te ondersteunen dat ze door kunnen stromen naar het reguliere middelbaar onderwijs.

Visie op kinderen

Bij de Aventurijn vangen we kinderen van 4 tot en met 13 jaar op, met verschillende begeleidings- en onderwijsbehoeften. Onze vakken en het onderwijsaanbod zijn hetzelfde als bij de basisscholen, maar de wijze waarop wij deze lessen aanbieden verschilt enorm. Alle gebruikte lesmethodes voldoen aan de landelijke kerndoelen. Wij bieden deze aan in een onderwijsprogramma die aansluit op de behoefte en leerkenmerken van het kind.

De Aventurijn is opgericht voor kinderen met de volgende behoeftes:

 • Kinderen die op 5-jarige leeftijd al kunnen lezen, maar concentratie problemen hebben.
 • Kinderen die goed kunnen rekenen maar meer begeleiding bij het lezen nodig hebben, of andersom.
 • Kinderen die goede leervorderingen laten zien, maar sociaal emotioneel niet lekker in hun vel zitten.
 • Kinderen met variërende intelligentie: van laag-gemiddeld tot hoog begaafd.
 • Kinderen bij wie het leerproces is vertraagd en waarbij dat in juiste banen geleid moet worden.
 • Kinderen met motivatie problemen.

Ieder schooljaar wordt er bekeken of het kind nog wel op de juiste plaats zit. Wanneer de persoonlijke ontwikkeling en het leerniveau verbeteren kan het kind teruggeplaatst worden naar de basisschool. Dit is altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Schoolklimaat

Het klimaat op school is gericht op de behoefte van het kind. Samen willen wij kinderen helpen bij het leren, en het vertrouwen in het eigen kunnen verbeteren. De mogelijkheden van het kind zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt.

De belangrijkste kenmerken van het schoolklimaat zijn:

 • Het versterken van het zelfvertrouwen van het kind.
 • Het accepteren van het kind zoals het is.
 • Het aanbieden van de leerstof op het juiste niveau.
 • Het leren aanvaarden van de eigen mogelijkheden en beperkingen.
 • Het leren hulp te vragen en te accepteren.
 • Het bieden van veiligheid, rust en zekerheid.
 • Het leren omgaan met en luisteren naar elkaar.

Extra vaardigheden

Graag geven wij onze kinderen nog extra vaardigheden mee waarmee ze de wijde wereld in kunnen gaan. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het sociale en verantwoordelijke mensen worden die de toekomst biedt voor verdere leer- en persoonlijkheidsontwikkeling.

Belangrijke vaardigheden die wij de kinderen mee willen geven:

 • Een zelfstandige leer- en werkhouding.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 • Sociale houding.
 • Plezier in het leren en in het ‘lerende leven’.